Privacy (Artikel 12)

GeekSIS VOF respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Klant. GeekSIS VOF voegt zich dan ook naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2016 (EU) 2016/679 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door de Website te consulteren of te bestellen op de Website, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GeekSIS VOF, 3665 AS, Bosstraat 12, info@geeksis.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien u zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. U heeft ten allen tijde het recht om uw kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kan u zich steeds richten tot GeekSIS VOF (3665 As, Bosstraat 12, info@geeksis.be). GeekSIS VOF is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

GeekSIS VOF behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, GeekSIS VOF heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

GeekSIS VOF behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de Website in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@geeksis.be.

Contacteer ons

We zijn er even niet maar u kunt ons een bericht achterlaten en dan komen we zo snel mogelijk bij u terug.

Not readable? Change text. captcha txt
0